produkter i kurven

Forhandlere og servicestasjoner

JAKO har dyktige forhandlere av vaskerimaskiner for bedrift- og industrikunder. De dekker mesteparten av Norge. Nedenfor finner du kontaktinformasjon til den forhandleren som dekker ditt område.

Finnmark

AK Engros AS

Thomasbakkveien 56
9513 Alta
Tlf. 78 44 23 33
Mobil. 90 07 23 60
E-post:  post@akengro.no
Nettsted:  www.akengro.no

Trøndelag

Arne Fallrø AS

Heimdalsveien 18
7080 Heimdal
Tlf: 72 84 93 00
E-post: post@fallro.no
Nettsted: www.fallro.no

Kvam Agentur AS

Halsanveien 2A
7600 Levanger
Tlf: 48 25 90 85 / 74 08 93 33
E-post: post@kvamagentur.no
Nettsted: www.kvamagentur.no

Rogaland

E-Service Stavanger AS

Hovebakken 7
4306 Sandnes
Tlf: 51 60 18 70
E-post: post@e-servicestavanger.no

Agder

Assistance AS

Osedalen
4820 Froland
Tlf: 37 03 80 00
E-post: post@hakedal.no

Viken

Pelles Verksted AS

Kilengata 15B
3117 Tønsberg
Tlf: 33 34  97 77
E-post: pelle@pelle.no
Nettsted: www.pelle.no

Oslo

Nordic Supply Partner AS

Schweigaards gate 34 F
0191 Oslo
Tlf. 41 73 10 00
E-post:post@nsp.no
Nettsted: www.nsp.no