produkter i kurven

HISTORIKK - tilbake til 1845

Vi er et firma med en lang historie som vi er stolte av. JAKO ble etablert allerede i 1845 i Kristiania (Oslo) og er Norges eldste leverandør av vaskeriutstyr.

GRÜNDEREN OLE JAKOBSON

Roderik JAKO sin grunnlegger, Ole Jakobson, ble født på Nes i Hedmark den 9. jan. 1818. Hans foreldre var husmannsfolk og med trange kår måtte han som liten gutt delta i gårdsarbeid. Bare 9 år gammel var han mer opptatt av kroppsarbeid enn skolearbeid. Så etter konfirmasjonen ble han gårdsgutt på heltid. Men etter to år på gården fristet storbyens impulser, så han tok bena fatt og vandret inn til Christiania for å begynne i håndverkslære. Da han var 18 år begynte han som hjulmakerlærling.

Etter 3 år ble han ferdig med læretiden og fikk papirer på at han var en meget dugelig svenn i faget. Kort tid etter fikk han tilbud om å bli assistent hos pedellen ved Borgerskolen. Noe tid senere pensjonerte pedellen seg og Ole Jakobson fikk tilbud om å ta over stillingen. Her kom hans store nevedyktighet til nytte. De mange allsidige arbeidsoppgaver som ble pålagt en pedell, utførte han til rektors og lærere fulle tilfredshet. Denne stillingen ble meget betydningsfull for denne kunnskapstørstige mannen. Her kom kan i kontakt med dannede og kunnskapsrike mennesker som var villige til å undervise han og ”derved forbedre hans forsømte oppdragelse”, som han selv sier i en søknad til kongen om reisestipend. Han lærte seg både tysk og engelsk flytende for å kunne lese lærebøker om tekniske fag. 

I 1844 fikk han stillingen som pedell ved Christiania Cathedralskole. Da fikk han større lokaler og han ansatte en assistent som kunne overta utførelsen av alle slags grovarbeide. Han innredet et lite verksted og ansatte enda en hjelpearbeider i 1845. Det ble nå mulig for han ikke bare å reparere og lage ting for skolens regning, men også ta bestillinger på maskiner for utenforstående. Fra den 8. november 1845 regner man med at O. Jakobsons maskinverksted ble grunnlagt.

Den 15. april 1851 søkte O. Jakobson om et reisestipendium på 200 sp.d. (800,- kr) for å kunne foreta en reise på 5-6 mnd. til de viktigste landdistrikter i England og Skottland. Målet var å studere landbruksmaskiner som ble produsert av maskinverksteder. Søknaden ble innvilget til 150 sp.d. (600,- kr) og med forpliktelser til å sende inn rapporter til indredepartementet. Fra denne reisen hentet han mange impulser og begynte storproduksjon av landbruksmaskiner. Dette spilte en betydelig rolle for utviklingen i vårt landbruk og han vant mange nasjonale og internasjonale priser for sine utmerkede patenter. Han sa opp sin stilling som pedell og satset alt på sitt maskinverksted.

VASKERIMASKINENS HISTORIE STARTET HOS JAKO

I 1862 fikk Jakobson Maskinverksted patent på en klesrulle som ethvert fellesvaskeri brukte helt fram til midten av 1900 tallet. For denne oppfinnelsen fikk rullen sølvmedalje på verdensutstillingen i Paris i 1867 for innovativ design. Dette var begynnelsen på en satsning innen vaskerimarkedet, vel 130 år siden. Til venstre har vi en tegning av den patenterte rullen fra 1862. Kanskje du kjenner den igjen?

I slutten av 1870 årene var det gode tider i landet, med stor byggevirksomhet særlig i byene og ikke minst i Christiania. Derfor spesialiserte Jako seg på å levere komplett utstyr  til teglverkindustrien. Mursteinmaskiner, foreltere, leirpresser, steinelevatorer, og utstyr for teglovner og transportinnretninger. Til venstre har vi et bilde av en "Jako Mursteinspresse".

Omkring århundreskiftet startet verkstedet fabrikasjon av damplokomobiler. De hadde prøvd seg på dette tidligere, men de hadde ikke maktet å konkurrere med de store engelske maskinfirmaene. De produserte nå lokomobiler særlig beregnet for sagbruksdrift etter norske forhold og denne gang med større hell. Også til skogbruket leverte de komplette løsninger.   Til de mange nye meieriene som dukket opp over alt i landet, leverte maskinverkstedet komplette dampmaskinanlegg med kjeler, sentrifuger, kjerner, smøreltemaskiner, melkeforvarmere, primrørere m.m. Bildet er av "Jako" sagbrukslokomobil.

Produksjonen av sagbrukslokomobiler ble avsluttet i begynnelsen av 1930-årene. Elektrisk motorer og oljemotorer fortrengte etter hvert lokomobilene og Jako måtte finne en annen vei å gå. I 1934 utvidet verkstedet sin gamle vaskerimaskinproduksjon til å omfatte vaskemaskiner i rustfritt materiale for gass-, damp- og elektrisk oppvarming, sentrifuger, kald- og varm- ruller, tørkeskap, tøytransportvogner m.m. Jako har levert så vel enkelte maskiner som komplette anlegg over hele landet for sykehus, hoteller, vaskerier, leiegårder, offentlige og private institusjoner m.m. Dette utgjør også i dag den betydelige del av firmaets omsetning.

JAKO kaldrulle som var videreutviklet fra den patenterte rullen fra 1862.

JAKO varmrulle i rustfri utførelse. Denne modellen ble meget anerkjent landet rundt. Den var i brukt helt frem til 1970 tallet.