produkter i kurven

Servicesystemet PREVENT

Servicesystemet Prevent er et selvgående vedlikeholdssystem for alle maskinene i et vaskeri. Prevent sørger for korrekt ettersyn av alle maskinene som er koblet til systemet. Ut fra vaskeriets produksjonstid generer systemet kontroll lister som enten printes ut og signeres, eller tas direkte fra PC eller nettbrett, hvor utførte vedlikeholdsoppgaver kvitteres ut. Med et filter kan man hente ut lister over forfalte oppgaver, oppgaver som kommer neste dag, neste uke osv. slik at man alltid kan ligge i forkant. Forfalte oppgaver merkes med en gul varseltrekant. Veldig forfalte oppgaver merkes med en rød varseltrakant. Alle vedlikeholds beskrivelser for hvert vedlikeholdspunkt ligger klart i systemet, men vaskeriet kan også tilføye egen informasjon eller avgjøre om forskjellige oppgaver skal genereres. Det tillates ikke at vaskeriet kan fjerne vedlikeholdsoppgaver eller sjekkpunkter som dreier seg om sikkerhetskontroller for maskiner og utstyr, men tilleggsinformasjon kan fritt legges til.
 
Vaskeriet kan om ønskelig integrere alle slags typer vedlikehold de måtte ønske kontroll på, helt fra normale produksjonsmaskiner til f.eks. internkontroll av vaskeriets verktøy, kjøreporter, ventilasjonsanlegg, osv. Her er det kun fantasien som setter begrensningen. 
Alle utførte oppgaver lagres slik at man til enhver tid kan hente ut informasjon om hva som er utført og til hvilken tid. Når man kvittere oppgaven som gjort, får man et valg om man vil legge til kommentar, som også lagres i historikken. 
 
Dersom det oppstår spesielle hendelser som man ønsker historikk på, kan dette opprettes fritt. Det kan dreie seg om gjentakende feil/ mangler ved en maskin som man ønsker bedre kontroll og oppfølging på, eller en hendelse av mer alvorlig art. Med en gang en hendelse opprettes får den en dato og tidsstempel som ikke kan fjernes fra systemet. Hendelsen kan redigeres slik at mer utfyllende opplysninger kan legges til i etterkant. 
 
Systemet har også et eget dokumentsenter som linkes til forskjellige maskiner. Her finner man normalt håndbøker, el og pneumatikk skjemaer, sprengskisser og reservedelslister. Det kan også legges til virtuelle objekter som omhandler spesielle rutiner vaskeriet har. Til disse objektene kan man linke til interne sjekklister som kan skrives ut, om det er noe man ønsker papirbasert dokumentasjon på. 
 
Systemet er plattform uavhengig slik at det kan benyttes både fra PC’er, nettbrett osv. 
 
Er du allerede tilknyttet servicesystemet PREVENT, kan du logge deg på her.
 
Har du spørsmål, kontakt gjerne vår daglig leder Tom Pedersen på tp@jako.no